Výrobky+
O společnosti Isola+
Media banka+
Aktuálně+
Filtrere søk

Kategorie

Ochrana základových zdí
Drenážní membrány

Základy

Platon je značka pro tradiční nopové membrány, které slouží jako ochrana základových zdí a šikmých zelených střech proti vlhkosti a vodě. Výrobky Platon již více než 50 let řeší problémy s vlhkostí a zajišťují lepší a zdravější vnitřní klima v soukromých i veřejných budovách. Zde najdete informace o drenážní nopové fólii Platon MD 400.