Základy: Search Results

Platon P20

Pro vysokou drenážní kapacitu

P20 tvoří drenáž s vysokou kapacitou pro odvod vody v konstrukci, často na vnitřní straně opěrných zdí nebo na podkladní betonové vrstvě. Vzduchová mezera je napojena do odpadního systému nebo do studny, z které se voda odčerpává kalovým čerpadlem.

Použití

U hluboko zakládaných staveb vytváří P20 „vnitřní“ drenážní vrstvu na vnitřní straně betonových opěrných konstrukcí ještě před dokončením zdí a podlah. V jímkách, u ochranných nebo vnitřních zdí vytváří P20 nepřetržitou drenážní vrstvu na vnitřní straně betonových konstrukcí a dočasnou ochranu před vymýváním čerstvého betonu vodou pronikající z podloží.

Výhody

Vysoká drenážní kapacita.
Zabraňuje působení hydrostatického tlaku na hydroizolaci.
Zabraňuje „vymývání“ čerstvého betonu při betonování.

Pokládka

P20 se pokládá nopy směrem k podkladu a spojuje přeložením jedné řady nopů. V případě potřeby je možno jednotlivé desky spojit pomocí těsnicí šňůry, která se přilepí mezi dvě řady nopů.

Doplňky systému

Platon P20, desky o šířce 1,36 m, délce 2,18 m, jiné rozměry na objednávku.                                 
Platon těsnicí šňůra.