Podkladní pásy: Isola Isokraft

Isola Isokraft

Podkladní pás vhodný pro použití i v zimním období

Isola Isokraft je silný asfaltový podkladní pás, který může být vystaven působení počasí po dlouhou dobu (dokonce i v zimním období), což umožní, aby pokrývačské práce byly dokončeny za příznivějšího počasí.

Použití

Je vhodný pro všechny druhy šikmých střech s minimálním sklonem do 6º. Isola Isokraft je vhodný jako podkladní pás pro šikmé zelené střechy a šindele Isola. Další oblasti použití: břidlicové střechy, tašky, plechové krytiny.

Popis výrobku

Isola Isokraft se skládá z polyesterové vložky s nosnou tkaninou a samolepicími okraji, které jsou vyvinuty tak, aby zaručily bezpečné slepení i při nízké teplotě do 3ºC. Vložka je pokryta z obou stran SBS polymer asfaltem a povrch pásu je pokryt křemičitým pískem. Zadní strana pásu je pokryta hladkou fólií, která zabraňuje slepení pásu s podkladem.

Technická data

  • Pevnost v tahu (podélně/příčně): 550/475 N/50 mm
  • Odolnost proti vytržení hřebu (podélně/příčně): 80/80 N
  • Roztažnost: 40%
  • Rozměr role: 1 x 15 m
  • Hmotnost: 31.2 kg / Rl