Isola: Vývoj a výzkum

Vývoj a výzkum

Oddělení „FoPu“ – Vývoj a výzkum.

Isola si vytkla za cíl vyvíjet nové výrobky a nabízet řešení problémů ve stavebnictví v souladu s dobou. To platí pro další vývoj stávajících výrobků, tak i pro předem zamýšlená a vypracovaná inovovaná řešení, přizpůsobená stále se měnícím požadavkům moderního stavebnictví. Hlavním úkolem oddělení „FoPu“ je vytvářet základy pro vývoj nových výrobků a oborů v celém koncernu Isola.

Vysoká odborná kompetence v rozdílných oborech je rozhodující pro toto oddělení, které je dnes složeno ze stavebních inženýrů, chemických inženýrů a odborných laborantů. Sejně rozhodující je pro cílevědomý vývoj těsná spolupráce s produktovými manažery a jednotlivými výrobními závody.

Oddělení „FoPu“ je také odpovědné za zpracování reklamací a odpovídá na otázky týkající se technických detailů výrobků a systémů.

FoPu má 4 pracovníky a vedoucím oddělení je toho času Jorgen Young.