Isola: Search Results

Kvalita a životní prostředí

Isola je zavázána následujícími zásadami a cíli v otázkách kvality a životního prostředí ve shodě s její obchodní politikou.

Odpovědnost za kvalitu a životní prostředí!

Převzít vedoucí roli při řešení problémů s vlhkosti ve stavebnictví.

  1. Cílem firmy Isola je zaujmout vedoucí postavení na trhu, ve vývoji výrobků a profesionální odbornosti.
  2. Isola pracuje na týmově orientovaném dosažení optimálního rozdělení odpovědnosti a kompetence uvnitř organizace.
  3. Obchodní cíle firmy jsou postaveny na týmové spolupráci a jsou podporovány pravidelným prověřováním schopností firmy ve vztahu k možnostem jejího neustálého vývoje. 
  4. Isola se soustřeďuje především na vlastní výrobu vysoce kvalitních výrobků a systémů. Našim zákazníkům jsou nabízeny tyto výrobky a kompletní systémová řešení nabízeny.
  5. Isola se považuje za exportní firmu se špičkovými produkty a systémy, které jsou nabízeny na předem vybraných trzích.
  6. Cílem Isoly je používat šetrné zdroje při výrobě a vyhnout se spotřebě surovin, které mají škodlivý vliv na životní prostředí.
  7. Stejný význam je kladen na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. To platí jak pro výrobu, tak pro finanční odpovědnost firmy během plánování a provádění projektů.
  8. Isola chce kvalitou výroby a dodacích podmínek co nejvíce uspokojit své zákazníky.

    Aby se zabezpečilo splnění závazků týkajících se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, zavedla Isola vnitřní kontrolu, která působí ve shodě se zákonnými ustanoveními v dané zemi.